Âm mưu của hoa mĩ nam – Chương 10 (Hoàn)

Edit: Phong Vũ

Beta: Min

Chương 10

Tiếp tục đọc

Advertisements

Âm mưu của hoa mĩ nam – Chương 7

Edit: Phong Vũ

Beta: Min &

có một số sai sót ở chương trước (đã sửa), tên người bạn ở chủ quán của nam chính tên Steve, hôm trước để tiếng Hán là Sử Đề Phu, hôm nay mới biết ông ý là người nước ngoài và không biết chữ Hán  nào =.=

Tiếp tục đọc