Âm mưu của hoa mĩ nam

Âm mưu của hoa mĩ nam – Chương 10 (Hoàn)

Edit: Phong Vũ

Beta: Min

Chương 10

Đọc tiếp

Categories: Âm mưu của hoa mĩ nam | 21 phản hồi

Âm mưu của hoa mĩ nam – Chương 9

Edit: Phong Vũ

Beta: Min

Chương 9

Đọc tiếp

Categories: Âm mưu của hoa mĩ nam | 3 phản hồi

Âm mưu của hoa mĩ nam – Chương 8

 

Chanh Tinh

Edit: Phong Vũ

Beta: Min (bon chen tí thôi chứ 1 mình bạn ý edit cũng tốt lắm rồi) 

Chương 8

Đọc tiếp

Categories: Âm mưu của hoa mĩ nam | 1 Phản hồi

Âm mưu của hoa mĩ nam – Chương 7

Edit: Phong Vũ

Beta: Min &

có một số sai sót ở chương trước (đã sửa), tên người bạn ở chủ quán của nam chính tên Steve, hôm trước để tiếng Hán là Sử Đề Phu, hôm nay mới biết ông ý là người nước ngoài và không biết chữ Hán  nào =.=

Đọc tiếp

Categories: Âm mưu của hoa mĩ nam | 1 Phản hồi

Âm mưu của hoa mĩ nam – Chương 6.2

Chanh Tinh

Edit: Phong Vũ

Beta: Min &

Chương 6.2

Đọc tiếp

Categories: Âm mưu của hoa mĩ nam | 4 phản hồi

Âm mưu của hoa mĩ nam – Chương 6.1

Chanh Tinh

Edit: Phong Vũ

Beta: … & Min

Định up cả c6 nhưng để có quỷ y đêm nay thì chỉ có ngần này thôi ^_^

Đọc tiếp

Categories: Âm mưu của hoa mĩ nam | 5 phản hồi

Âm mưu của hoa mỹ nam – Chương 5

Chương 5

“Lam Lam, em có bộ âu phục nào thích hợp để mặc đi tham gia dạ tiệc mừng sinh nhật không?”

Đọc tiếp

Categories: Âm mưu của hoa mĩ nam | 5 phản hồi

Âm mưu của hoa mỹ nam – Chương 4

Edit: Min

Đọc tiếp

Categories: Âm mưu của hoa mĩ nam | 12 phản hồi

Âm mưu của hoa mĩ nam – Chương 3

Edit: Min

*For Xuân Mai* tình êu của ta :X:X

Chương 3

Đọc tiếp

Categories: Âm mưu của hoa mĩ nam | 6 phản hồi

Âm mưu của hoa mĩ nam – Chương 2


Edit: Min

*For Xuân Mai* tình êu của ta :X:X

Đọc tiếp

Categories: Âm mưu của hoa mĩ nam | 8 phản hồi

Blog at WordPress.com. The Adventure Journal Theme.

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 686 other followers

%d bloggers like this: